Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Phí : 0 Đồng

Trực tuyến 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần).
Dịch vụ bưu chính 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Phí : 0 Đồng

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo đề cương kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi 1 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan