Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 Ngày làm việc Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Dịch vụ bưu chính 20 Ngày làm việc Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 1 0
Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0
Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 1 0
Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Kinh tế, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan