Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục; - Cơ sở giáo dục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ; - Sở giáo dục và đào: 05 ngày làm việc xem xét trình UBND tỉnh; - UBND tỉnh: 03 ngày làm việc xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt. - Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng. - Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.
Dịch vụ bưu chính - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà trường niêm yết thông báo, gia đình hoặc học sinh nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ sở giáo dục; - Cơ sở giáo dục: 05 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ; - Sở giáo dục và đào: 05 ngày làm việc xem xét trình UBND tỉnh; - UBND tỉnh: 03 ngày làm việc xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt. - Kinh phí hỗ trợ tiền ăn và tiền nhà ở cho học sinh được chi trả, cấp phát hằng tháng. - Gạo được cấp cho học sinh theo định kỳ nhưng không quá 2 lần/học kỳ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP) 1 0 Mẫu đơn 02.docx
Sổ hộ khẩu (bản sao có mang bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực từ bản chính; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận của Trưởng Công an xã). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục, UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan