Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đối với các cơ sở kinh doanh xăng, dầu có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền (dưới 20 m3 (tấn)) đóng trên địa bàn quản lý của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Phí : không

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp huyện: trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì chuyển ngay trong ngày làm việc tiếp theo; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; - Tại UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường.
Trực tuyến 15 Ngày làm việc Phí : không

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp huyện: trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì chuyển ngay trong ngày làm việc tiếp theo; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; - Tại UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường. - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn ( toàn trình)
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày làm việc Phí : không

- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, UBND cấp huyện: trong ngày làm việc, trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì chuyển ngay trong ngày làm việc tiếp theo; - Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường: 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; - Tại UBND cấp huyện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính) (quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa). 1 0 VB đề nghị.docx
+ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (01 bản chính hoặc bản sao chứng thực điện tử) (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ- TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ). 1 0 Mẫu KH2.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Tài nguyên và Môi trường
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan