Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin hoc)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Chưa có quy định cụ thể
Dịch vụ bưu chính Chưa có quy định cụ thể

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Chưa có quy định cụ thể 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan