Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Tại Trụ sở cơ quan hành chính; Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
Trực tuyến 1 Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.
Dịch vụ bưu chính 1 Việc xin học lại được thực hiện trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn xin học lại học sinh ký. 1 0
Học bạ của lớp hoặc cấp học đó học (bản chính). 1 0
Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). 0 1
Bản sao giấy khai sinh. 0 1
Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú về việc chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan