Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định
Trực tuyến Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định
Dịch vụ bưu chính Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường phổ thông hoặc nơi đăng ký dự thi theo quy định

Thành phần hồ sơ

Đối với người đã học xong chương trình THPT nhưng chưa thi tốt nghiệp THPT hoặc đã thi..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi thí sinh học lớp 12 hoặc nơi thí sinh đăng ký dự thi về xếp loại học lực đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 1 0
Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 0 1
Giấy xác nhận điểm bảo lưu (nếu có) do Hiệu trưởng trường phổ thông nơi thí sinh đã dự thi năm trước xác nhận 0 1
Đối với người đã học xong chương trình THPT trong năm tổ chức kỳ thi, thành phần hồ sơ..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Các giấy chứng nhận hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích (nếu có); 0 1
Bản sao Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú để được hưởng chế độ ưu tiên liên quan đến nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 0 1
02 ảnh cỡ 4x6 cm 2 0
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau 2 0
Bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu (gọi chung là bản sao) học bạ THPT hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp THPT hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên do Hiệu trưởng trường phổ thông cấp 0 1
Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau 2 0
Bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp (bản sao) 0 1
02 ảnh cỡ 4x6 cm 2 0
02 phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 2 0
Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, hồ sơ đăng ký dự thi gồm:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
02 Phiếu đăng ký dự thi giống nhau 2 0
02 ảnh cỡ 4x6 cm 2 0
Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bản sao Bằng tốt nghiệp trung cấp, bản sao Sổ học tập hoặc bảng điểm học các môn văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan