Xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi
Trực tuyến Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi
Dịch vụ bưu chính Theo hướng dẫn hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp cho Thủ trưởng đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự thi

Thành phần hồ sơ

Hồ sơ đối với thí sinh là vận động viên đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Các tài liệu minh chứng thuộc đối tượng đủ điều kiện được xét đặc cách tốt nghiệp THPT. 0 1
Hồ sơ đối với thí sinh đủ điều kiện dự thi được xét đặc cách tốt nghiệp THPT trong trường..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ minh chứng về xếp loại học lực, hạnh kiểm ở lớp 12 0 1
Đơn đề nghị xét đặc cách của thí sinh 1 0
Hồ sơ nhập viện, ra viện do bệnh viện từ cấp huyện trở lên cấp (nếu bị tai nạn, bị ốm) hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú (nếu có việc đột xuất đặc biệt); 0 1
Biên bản đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp THPT của trường phổ thông nơi đăng ký dự thi 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan