Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 1 Lệ phí :
(Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường)
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT
Trực tuyến 1 Lệ phí :
(Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường)
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT
Dịch vụ bưu chính 1 Lệ phí :
(Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của trường)
Theo lịch tuyển sinh chung của Bộ GDĐT

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
P.hiếu Đăng ký dự thi: - Đối với tuyển sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: + Đối với tuyển sinh đợt 1: Mẫu Phiếu Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học, cao đẳng; + Đối với các đợt tuyển sinh sau đợt 1: Mẫu phiếu xét tuyển của Trường. - Đối với tuyển sinh không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT: Mẫu phiếu xét tuyển của Trường. 1 0
Hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy định kèm theo lệ phí ĐKXT 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Các Trường Đại học, Cao đẳng, Doanh nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan