Xác nhận cán bộ quân đội nghỉ hưu mắc bệnh hiểm nghèo (thay thế)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của đối tượng theo quy định, - Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, - Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Cách thức thực hiện: Đối tượng (hoặc thân nhân) nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của đối tuợng.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đơn đề nghị xét hưởng chế độ hiểm nghèo (01 bản); 1 0 Mẫu số 01-2011-BHN.doc
+ Các giấy tờ liên quan điều trị bệnh hiểm nghèo, gồm: Bản sao bệnh án hoặc một trong các giấy tờ khác như: sổ sức khoẻ, các xét nghiệm (01 bản); 0 1
+ Bản sao quyết định nghỉ hưu hoặc phiếu đăng ký cán bộ quân đội nghỉ hưu (01 bản). 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban chỉ huy quân sự cấp Xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan