Thủ tục công nhận Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; Đơn vị tổ chức phong trào giỏi cấp huyện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Tờ trình của Hội Nông dân cấp xã. 1 0
- Biên bản xét duyệt của Hội Nông dân cấp xã. 1 0
- Danh sách trích ngang của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận. 1 0
- Báo cáo thành tích của cá nhân, đơn vị đề nghị xét công nhận. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Hội nông dân cấp huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan