Thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Ngày làm việc Mức giá : Miễn phí

Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Mức giá : Miễn Phí

Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Trực tuyến 2 Ngày làm việc Mức giá : Miễn phí

Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Mức giá : Miễn Phí

Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 2 Ngày làm việc Mức giá : Miễn phí

Với khách hàng mua điện sinh hoạt
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Mức giá : Miễn Phí

Với khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị 1 0 02.PhieuDeNghiDichVuDienDungChung.docx
Giấy tờ xác định chủ thể HĐMBĐ mới: là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau: Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà; Hợp đồng thuê nhà có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất; Hợp đồng thuê địa điểm và đồng ý của chủ sở hữu; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan