Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến
Trực tuyến 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến
Dịch vụ bưu chính 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 1 0 Phụ lục XXIX.doc
Bản sao chụp Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật của người điều khiển phương tiện hoặc người áp tải hàng, khi nộp mang theo bản chính để đối chiếu (đối với vận chuyển bằng đường bộ). 1 0
Một trong bản sao chụp các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; Hợp đồng vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật; Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật; Bản kê khai vận chuyển hàng hóa của công ty (có xác nhận và dấu của công ty). 1 0
Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (có xác nhận và dấu của công ty) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan