Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Phí : 600.000 Đồng
(600.000 đồng/lần)
Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến
Trực tuyến 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Phí : 600.000 Đồng
(600.000 đồng/lần)
Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Phí : 600.000 Đồng
(600.000 đồng/lần)
Nộp hồ sơ - Trực tiếp - Bưu điện - Trực tuyến

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự). 1 0
- Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao). 1 0
- Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 1 0
- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 1 0 Don de nghi xac nhan nd qc.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan