Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại 0 0
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận Kinh tế trang trại 0 0
Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh thay đổi tên chủ trang trại. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp xã
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan