Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Trực tuyến Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Dịch vụ bưu chính Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. 1 0 Mau I-10_TT16_TB tam ngung DA DT.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan