Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. BQL

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tuyến Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
địa chỉ trực tuyến http://dichvucong.gov.vn (mức 4)
Dịch vụ bưu chính Ngay khi tiếp nhận thông báo. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)

Thành phần hồ sơ

- Trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Thông báo của nhà đầu tư; 1 0 Mau I-11_TT16_TB cham dut hoa dong DA ĐT - Copy.docx
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) 1 0
+ Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. 1 0
- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định tại Điểm a..
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Quyết định chấm dứt chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; 1 0
+ Kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có); 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan