Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC. BQL

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn; 1 0
- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; 1 0
- Danh sách người lao động và quyền lợi người lao động đã được giải quyết; 1 0
- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế; 1 0
- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội; 1 0
- Xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu; 1 0
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; 1 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 0 1
- Bản sao hợp đồng BCC. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ban QL KKT Nghi sơn và các Khu công nghiệp
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan