Đăng ký lại thuốc gia công (sinh phẩm chẩn đoán, bao gồm bán thành phẩm)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 2 Tháng Lệ phí : 4.500.000 Đồng
(Phí thẩm định)
Dịch vụ bưu chính 2 Tháng Lệ phí : 4.500.000 Đồng
(Phí thẩm định)

Thành phần hồ sơ

I- Hồ sơ hành chính và thông tin sản phẩm.
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
mẫu số 1 GC.docx 1 0 mẫu số 1 GC.docx
mẫu số 2aGC.docx 1 0 mẫu số 2aGC.docx
mẫu số 3b GC.docx 1 0 mẫu số 3b GC.docx
mẫu số 3a GC.docx 1 0 mẫu số 3a GC.docx
mẫu số 5Gc.docx 1 0
mẫu số 7c GC.docx 1 0 mẫu số 7c GC.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan