Mua hóa đơn lẻ

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (một phần tại Sở Tài chính)
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày Phí : 0 Đồng

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy giới thiệu kèm theo công văn đề nghị mua hóa đơn bán tài sản công do người đứng đầu cơ quan ký, đóng dấu: 01 bản chính; 1 0
- Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền: 01 bản sao; 0 1
- Các văn bản, giấy tờ khác có liên quan (nếu có): 01 bản sao 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Tài chính, Phòng Tài chính -Kế hoạch
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan