Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Trực tuyến 10 Ngày làm việc 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Số lượng 01 bộ hồ sơ
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đề nghị (nêu rõ nội dung, lý do cần sửa đổi, bổ sung); 1 0
Các tài liệu chứng minh có liên quan 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan