Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Trực tuyến 07 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc Phí : 500.000 Đồng

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính. 1 0 Mẫu giấy đề nghị cấp lại giấy phép khi mất hư hỏng.docx
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan