Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 15 Ngày 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 15 Ngày 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in theo mẫu quy định. 1 0 Mẫu số 03 Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in.pdf
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập. 0 1
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in 1 0 Mẫu số 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in.pdf

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan