Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc
Trực tuyến 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc
Dịch vụ bưu chính 7 Ngày làm việc 07 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in 1 0 Mau so 2 - Don de nghi cap lai giay phep hoat dong in.doc
Các giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong các trường hợp cụ thể 1 0
Giấy phép hoạt động in (đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng) 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan