Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Trực tuyến 5 Ngày làm việc 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (02 bản); 1 0 Mẫu số 06.ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTO.docx
Bản sao có bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực nếu gửi bằng đường bưu chính, chuyển phát giấy tờ đảm bảo tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân được chuyển nhượng máy; 1 0
Bản chính giấy xác nhận đã đăng ký máy đó. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan