Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc 10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài 1 0 Mẫu số 20.doc
Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in 2 0
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm 0 1
Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt 0 1
Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan