Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 Ngày làm việc Phí : Đồng
(- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Trực tuyến 10 Ngày làm việc Phí : Đồng
(- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Dịch vụ bưu chính 10 Ngày làm việc Phí : Đồng
(- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng - Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 750.000 đồng)
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 0 Phụ lục IV mau de nghi sua doi bo sung giay phep buu chinh.docx
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; 1 0
Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Thông tin và Truyền thông - tỉnh Điện Biên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan