Tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH một thành viên (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày Lệ phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày Lệ phí : 0 Đồng

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Theo quy định khi thực hiện thủ tục “Thông báo tạm ngừng kinh doanh”. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan