Thủ tục hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp (cấp tỉnh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
Nộp trực tiếp
Dịch vụ bưu chính Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Lệ phí : 0 Đồng
(Không có)
qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh; 1 0
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; 1 0
- Bản sao chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp ngân sách nhà nước khác (nếu có), tờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trước khi chuyển đổi. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Y tế, Sở khoa học và Công nghệ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan