Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 30 Ngày làm việc Phí :
(- Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa 30.000.000 đồng.)
Phí :
(- Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng.)
không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 30 Ngày làm việc Phí :
(- Chi phí thẩm định HSMQT, HSMST bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa 30.000.000 đồng.)
Phí :
(- Chi phí thẩm định HSMT, HSYC bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu 1.000.000 đồng và tối đa 50.000.000 đồng.)
không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Tờ trình đề nghị xin phê duyệt HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT (bản chính) 1 1
b) Dự thảo HSMT, HSYC, HSMST, HSMQT. 1 1
c) Bản sao các tài liệu quyết định phê duyệt dự án, dự toán mua sắm, quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 0 2
d) Tài liệu có liên quan khác. 0 2

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chủ đầu tư
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan