thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 15 Ngày làm việc Thời hạn xác minh là 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì thời hạn tối đa không quá 30 ngày làm việc.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Quyết định xác minh; biên bản làm việc; giải trình của người được xác minh; báo cáo kết quả xác minh 1 0 NĐ130 kiemsoat taisan thunhap.pdf
Kết luận về sự minh bạch trong kê khai tài sản, thu nhập 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Văn bản yêu cầu, kiến nghị của người ban hành quyết định xác minh, người xác minh 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Kết quả đánh giá, giám định trong quá trình xác minh (nếu có) 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc
Các tài liệu khác có liên quan đến việc xác minh 1 0 Mẫu Thông tư 08-2013.doc

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Doanh nghiệp nhà nước, Cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính nhà nước
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan