Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Dịch vụ bưu chính 05 Ngày làm việc 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện xem xét, công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Báo cáo thành tích năm (05) năm xây dựng “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường, thị trấn, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn. 1 0
b) Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thị trấn 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
UBND cấp huyện - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan