Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(nếu phát sinh thông tin làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.)
47-BTC.signed.pdf
Lệ phí : 0 Đồng
(nếu không làm thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.)
Trực tuyến 03 Ngày làm việc Lệ phí : 0 Đồng
(miễn lệ phí)
47-BTC.signed.pdf
Qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)
Dịch vụ bưu chính 03 Ngày làm việc Lệ phí : 50000 Đồng
(nếu phát sinh thông tin làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.)
Lệ phí : 0 Đồng
(nếu không làm thay đổi thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT); 1 0 Phu luc II-1_TT07.2019.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Đăng ký kinh doanh
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan