Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 12 Ngày làm việc Phí : 800.000 Đồng

231_2016_TT-BTC.pdf
Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến 12 Ngày làm việc Phí : 800000 Đồng

https://dichvucong.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 12 Ngày làm việc Phí : 800.000 Đồng

231_2016_TT-BTC.pdf
Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT) 1 0 Don de nghi cap GCNĐĐK SXBB.docx
- Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT). 1 0 Ban thuyet minh đkbb.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - tỉnh Quảng Ngãi
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan