Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 01.docx
- Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. 1 0 Mẫu số 02.docx
b) Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện:
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; 1 0 Mẫu số 03.docx
- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan