Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 3 Ngày làm việc Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Trực tuyến 3 Ngày làm việc Qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.quangngai.gov.vn
Dịch vụ bưu chính 3 Ngày làm việc Theo địa chỉ: Trung tâm Phục vụ Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi, địa chỉ: Số 54 đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ khai theo Mẫu số 31 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2024/NĐ-CP. 1 0 Mẫu số 31.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan