Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Dịch vụ bưu chính 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 1 0
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 1 0
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 1 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 1 0
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
UBND cấp xã - Tỉnh Lâm Đồng
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan