Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Trực tuyến 0 - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Lao động Thương binh Xã hội
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan