Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện)

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 60 Ngày Phí : 0 Đồng

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 60 Ngày Phí : 0 Đồng

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình).
Dịch vụ bưu chính 60 Ngày Phí : 0 Đồng

60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan