Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp Không quy định Do sở giáo dục và đào tạo quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Do sở giáo dục và đào tạo quy định Khác 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cơ sở giáo dục phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan