Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp không quy định Không quy định
Dịch vụ bưu chính không quy định Không quy định

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản đồng ý của trường nơi xin chuyển đến. 1 0
Đơn xin chuyển trường. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan