Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện thì thực hiện khắc phục, có văn bản thông báo sau khi khắc phục đến Sở NN&PTNTđể kiểm tra, đánh giá lại; - Khi hồ sơ và điều kiện đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở NN&PTNT cấp giấy chứng nhận.
Trực tuyến - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện thì thực hiện khắc phục, có văn bản thông báo sau khi khắc phục đến Sở NN&PTNTđể kiểm tra, đánh giá lại; - Khi hồ sơ và điều kiện đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở NN&PTNT cấp giấy chứng nhận.
Dịch vụ bưu chính - Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá điều kiện cơ sở; trường hợp cơ sở không đáp ứng điều kiện thì thực hiện khắc phục, có văn bản thông báo sau khi khắc phục đến Sở NN&PTNTđể kiểm tra, đánh giá lại; - Khi hồ sơ và điều kiện đạt yêu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở NN&PTNT cấp giấy chứng nhận.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 1 1 Mẫu số 01.docx
Bản thuyết minh điều kiện cơ sở theo Mẫu số 02.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP 0 1 Mẫu số 02.docx
Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đã cấp. 1 1 Mẫu số 03.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Thủy sản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan