Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 20.000 Đồng
(lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)
Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000đồng/lần;)
Trực tuyến 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 20.000 Đồng
(lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)
Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000đồng/lần;)
Dịch vụ bưu chính 06 ngày làm việc (đối với cấp mới), 03 ngày làm việc (đối với cấp lại) Lệ phí : 40.000 Đồng
(Lệ phí cấp mới 40.000đồng/lần;)
Lệ phí : 20.000 Đồng
(lệ phí cấp lại 20.000 đồng/lần)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác thủy sản bao gồm: - Đơn đề nghị theo Mẫu số 02.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; - Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải đăng kiểm; - Bản chụp văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá đối với loại tàu cá theo quy định phải có văn bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá. 1 1 Mẫu số 02.docx
b) Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép khai thác thủy sản: - Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03.KT Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; - Bản chính giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp, trong trường hợp thay đổi thông tin trong giấy phép. 1 1 Mẫu số 03.docx

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Thủy sản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan