Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

05 ngày làm việc
Trực tuyến 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

05 ngày làm việc. Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình).
Dịch vụ bưu chính 5 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

05 ngày làm việc

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Công văn đăng ký tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; 1 0
Danh sách, lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ về đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên (ghi rõ họ tên, trình độ học vấn, chức vụ, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan) tham gia tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; 1 0
Kế hoạch hoạt động, giáo trình, tài liệu giảng dạy, huấn luyện.. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Trưởng phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan