Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 35 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Trực tuyến 35 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

- 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Địa chỉ trực tuyến: https://dichvucong.thanhhoa.gov.vn (toàn trình).
Dịch vụ bưu chính 35 Ngày làm việc Phí : 0 Đồng

35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Tờ trình đề nghị thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 1 0
Đề án thành lập trường theo quy định. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan