Thủ tục thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận ngày truyền thống của các Bộ, ngành, địa phương

Xem chi tiết

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 18 Ngày - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. Khi nhận được văn bản thông báo, cơ quan đề nghị công nhận bổ sung hồ sơ gửi cơ quan thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và ra văn bản thẩm định, gửi đến cơ quan đề nghị công nhận.
Trực tuyến 18 Ngày - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. Khi nhận được văn bản thông báo, cơ quan đề nghị công nhận bổ sung hồ sơ gửi cơ quan thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và ra văn bản thẩm định, gửi đến cơ quan đề nghị công nhận.
Dịch vụ bưu chính 18 Ngày - Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ. Khi nhận được văn bản thông báo, cơ quan đề nghị công nhận bổ sung hồ sơ gửi cơ quan thẩm định. - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và ra văn bản thẩm định, gửi đến cơ quan đề nghị công nhận.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
(1). Công văn đề nghị công nhận ngày truyền thống; 1 0
(2). Bản thuyết minh sự cần thiết, tính giáo dục, ý nghĩa của việc công nhận ngày truyền thống; 1 0
(3). Bản chụp các tài liệu chứng minh sự ra đời hoặc ngày diễn ra sự kiện đáng ghi nhớ. 0 1

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan