Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 45 Ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Dịch vụ bưu chính 45 Ngày Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông; + Dự toán kinh phí. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan