Cho phép cơ sở y tế hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 25 Ngày 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Dịch vụ bưu chính 25 Ngày 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
Văn bản của cơ sở y tế đề nghị Bộ Y tế đăng ký hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người. 1 0
Đề án hoạt động về lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người, bao gồm nội dung về tổ chức nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế. 1 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan