Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu); - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi). Phí : 5%
(5% giá thiết kế)
Trực tuyến - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu); - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi). Phí : 5%
(5% giá thiết kế)
Dịch vụ bưu chính - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế đóng mới, lần đầu); - 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với hồ sơ thiết kế cải hoán, sửa chữa phục hồi). Phí : 5%
(5% giá thiết kế)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Đơn đề nghị thẩm định hồ sơ thiết kế tàu cá theo Mẫu số 01.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT 1 0 Mẫu số 01.docx
b) Hồ sơ thiết kế tàu cá (03 bộ). 3 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Thủy sản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan