Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

Cách thức thực hiện

Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra Phí :
(Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 230/2016/TT-BTC)
Dịch vụ bưu chính 03 ngày làm việc kể từ khi hoàn thành kiểm tra Phí :
(Phí thẩm định theo quy định tại Thông tư 230/2016/TT-BTC)

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
Loại giấy tờ Bản chính Bản sao Mẫu đơn, tờ khai
a) Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá theo Mẫu số 03.BĐ Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT; 1 0 Mẫu số 03.docx
b) Bản sao hồ sơ thiết kế đã được thẩm định (đối với trường hợp tàu cá đóng mới, cải hoán); 0 0
c) Theo tiến độ thi công, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải trình Cơ sở đăng kiểm tàu cá bản sao chứng thực giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và các tài liệu kèm theo đối với máy móc, trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin - CO), giấy chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality - CQ) và tài liệu kỹ thuật hướng dẫn lắp đặt, sử dụng, sửa chữa thiết bị của nhà sản xuất đối với máy móc, trang thiết bị nhập khẩu trước khi lắp đặt trên tàu. 0 0

Trình tự thực hiện

Cơ quan thực hiện
Chi cục Thủy sản
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan